2018: 5 inscenací, hrají děti i dospělí

2018: 5 inscenací, hrají děti i dospělí

Co je důležitější

Příběh o hádce dvou rodin, který je zpracován podle staré pověsti z okolí Blanska (dětské představení).

O dědovi a babce

Scénka zpracováná podle loutkové pohádky O dědkovi, který chtěl chodit do školy (dětské představení).

Výměnný pobyt

Jak to může vypadat, když do rodiny přijede na výměnný pobyt anglický student a nikdo doma anglicky nemluví (dětské představení)

Polednice

Dvojí verze známé básně od K. J. Erbena. Klasické ztvárnění i komicky laděné představení veršovaných básní Po lednici nelez (obě verze nacvičeny jak dětskými, tak dospělými ochotníky). 

Potrestaná pýcha

Pohádka z království, kde žijí tři mladé namyšlené a panovačné princezny. V království ale dělají vše pro to, aby se změnily a šťastně provdaly (dětské představení).