Na sezónu 2018 jsme připravili celkem 5 různých inscenací!

05.05.2018 13:52

V květnu 2018 odehraje Spolek 3D celkem pět různých představení. V pátek 18.5. vystoupí dětská část Spolku 3D se třemi příběhy (Co je důležitější, O dědovi a babce, Výměnný pobyt) a recitačním pásmem klasické i nově pojaté básně K. J. Erbena Polednice (Po lednici nelez). V sobotu 19.5. se pak představí děti s pohádkou Potrestaná pýcha a dospělí ochotníci s opět dvojím pojetím básně Polednice. Těšíme se na návštěvníky, více na našem webu zde.